Make your own free website on Tripod.com

De Vakantiebus

Onderstaande text is overgenomen van PIGA (Publieks Informatiesysteem Gemeente Amsterdam)

Image of vslogo.jpg

Persoonsgebonden kaart die de houder het hele jaar recht geeft op kortingen bij allerlei activiteiten 

Rechthebbenden: inwoners van Amsterdam (Diemen en  Oostzaan) en hun financiëel afhankelijke partner of kinderen; 
     - die 65 jaar of ouder zijn, 
     - een uitkering hebben van de GSD, 
     - kwijtschelding van Reinigingsrecht krijgen, 
     - een WW-, AAW- of WAO-uitkering hebben met aanvullende toeslag op basis van de Toeslagenwet. 


Meer informatie over de stadspas kun je vinden bij Buro Stadspas

Image of tent.jpg