Make your own free website on Tripod.com

De Vakantiebus

Hieronder vindt u informatie over teken en waar u op moet letten als u (uw kind) in de duinen of het bos is geweest. 
Image of vslogo.jpg
 
Rode cirkels op de huid? Dat is goed oppassen!
 

Parasieten (teken) ernstige bedreiging volksgezondheid 

Reeën, vossen, wilde zwijnen en veel van de schattige konijntjes in het duin zitten vaak vol met ...... teken. Recent onderzoek heeft aangetoond dat teken ook graag en zonder problemen op vogels kunnen leven! Met 1,5 mm mogen teken dan piepklein van afmeting zijn, hun daden zijn dat allerminst. Ze bijten zich vast in de huid van de viervoetige of gevleugelde gastheer en zuigen bloed op. Daarna zoeken teken meestal een vochtig plaatsje op, bijvoorbeeld op of onder bladeren, en gaan ze overwinteren.

Tot zover is alles heel natuurlijk. Maar dan komt de mens de bossen, duinen, natuur- en sportparken binnenwandelen. We doen dat nietsvermoedend, maar wel in steeds toenemende mate. Het zijn tenslotte de favoriete plekjes voor vrijetijdsbesteding en vakantie. Daar komt nog bij dat we vooral van ongereptheid houden. We creëren én bezoeken op die manier wel de beste verblijfplaatsen voor tal van (gevaarlijke) parasieten die niets anders doen dan wachten op voorbijgangers. Dit gebeurt overigens ook in onze eigen tuin!

Het slechte nieuws ......
Het slechte nieuws is dan dat we met het geliefde natuurbezoek ongemerkt onze volksgezondheid in gevaar brengen. Omdat parasieten, de teek is er zo één, zich met groot gemak kunnen hechten aan onze huid (of die van onze huisdieren) en dan bloed gaan zuigen. Het probleem is dat de mens dat vrijwel niet voelt (honden gaan later nogal krabben). Zonder dat we het weten, lopen we door de tekenbeet het risico besmet te raken met bacteriën en virussen. En die kunnen ons leven grondig verpesten. Soms wel jaren achtereen alvorens de juiste diagnose wordt gesteld.

...... en het goede nieuws
Het goede nieuws is dat we de kans op besmetting minimaal kunnen houden. De teek moet dan wel DIRECT (in ieder geval binnen 24 uur) goed verwijderd worden en de wond ontsmet met 70 % alcohol. Daarvoor is een CE erkende tekenverwijderset nodig. Het is verstandig om in de auto of in de verbandtrommel thuis altijd zo=n set bij de hand te hebben. Preventief optreden kan namelijk veel leed voorkomen. Het goede nieuws is ook, dat we niet uit angst thuis moeten blijven zitten, maar gewoon natuurgebieden moeten blijven bezoeken. Wél op voorwaarde dat we dat goed voorbereid doen!

Besmetting
Naar schatting is meer dan éénderde van alle teken besmet met de zogeheten Borrelia bacterie. Door een beet van een besmette teek bestaat grote kans op Lyme ziekte of de recent ontdekte aandoening Ahuman granulocytic ehrlichiosis@ (HGE). Binnen 3 weken na het huidcontact kan er uitslag verschijnen in de vorm van een felle, rode cirkel rondom de plek waar de teek heeft gebeten en bloed gezogen. De cirkel kan echter ook wegblijven, terwijl er wel een besmetting is ontstaan. Meld uw arts over de teek, wijs op de mogelijkheid van besmetting, laat uw bloed ongeveer 6 tot 8 weken na de (vermoede) tekenbeet controleren op Lyme ziekte. Bij twijfel kan dit, weer 6 tot 8 weken na de eerste controle, nogmaals geschieden. De tweede keer is de contra-expertise. Alleen dan kan na de diagnose de juiste behandeling worden gegeven om de klachten tegen te gaan. Tijdig handelen voorkomt veel leed.

Chronische klachten
Velen in ons land klagen al jaren over enorme vermoeidheid, pijnlijke gewrichten, zenuwpijn / tintelingen, oogklachten, onwillekeurige spiertrekkingen, hoofdpijn en hartritmestoornissen. En dat zijn nou precies de meest voorkomende Lyme-klachten. Er zijn honderden voorbeelden van patiënten die met één of meer van deze klachten hebben getobd en de ziekte niet hebben onderkend. Na 4, 5 of zelfs meer dan 7 jaar werd pas aan de Lyme ziekte gedacht. Mensen zijn dan al jaren ziek, raken uit het arbeidsproces, zijn de wanhoop nabij, terwijl het in feite om een acuut ziektebeeld gaat, dat met de juiste medicijnen goed te behandelen is. Ook in dat geval is er maar één advies: laat het bloed meteen controleren op Lyme ziekte. De ziekte is met een antibioticum wel degelijk te behandelen, zodanig dat klachten verdwijnen. De mate en de duur van de behandeling hangt van het ziektebeeld af. 

Goed oppassen - tips voor het recreëren en werken in het groen:
*  Bedek altijd zoveel mogelijk van de armen en benen in de vrije natuur. Zet ook een pet of ander  hoofddeksel op. 
*  Controleer uzelf en uw huisdier altijd als u in het groen bent geweest bij thuiskomst op teken.
*  Als u gebeten bent, verdoof de teek dan nooit met alcohol, olie of nagellak. Daar kan besmet-ting door ontstaan, omdat de teek juist dan zijn besmette speeksel en darminhoud volledig in de wond spuit.
* Verwijder de teek goed met het CE erkende tekenverwijderpincet. Doe dat binnen 24 uur na te zijn gebeten. Reinig daarna het wondje met 70 % alcohol. Noteer de datum dat u gebeten bent door de teek. Dat is belangrijk voor uw arts.
* Raadpleeg uw arts als er circa 3 weken later een rode cirkel (huiduitslag) rond de tekenbeet verschijnt. U bent wel degelijk besmet en moet met een antibioticum worden behandeld.
* Herkent u enkele van de klassieke klachten van Lyme ziekte en HGE, ook zonder dat er een rode cirkel verschijnt en zonder dat u zich realiseert dat het om deze ziekten gaat? Dringend advies: maak een afspraak met uw arts en laat uw bloed controleren op Lyme ziekte, die de directe oorzaak kan zijn van uw klachten!
 

Gratis brochure
Stichting S.A.A.G. (Samenwerkende Artsen- en Adviesorganisaties in de Gezondheidszorg) heeft samen met Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektenbestrijding, Staatsbosbeheer, Nederlandse Vereniging voor Lyme Patiënten en Vereniging Natuurmonumenten een brochure gemaakt. Die wordt u op aanvraag gratis toegezonden. U ontvangt deze brochure ook bij de tekenverwijderset TEEK IT EASY. De set bestaat uit de CE erkende, goedgekeurde en roestvrij-stalen tekenverwijderpincet met bijbehorend desinfecteer-middel (de benodigde 70 % alcohol in twee sachets). 

Kosten van de set bedragen NLG 17,95 (of  i 8,15). Stuur een volledig ingevulde (post)bank- of eurocheque, naar Stichting S.A.A.G., Postbus 160, 1540 AD Koog aan de Zaan. Vermeld a.u.b. naam, adres en code/woonplaats bij de bestelling. De tekenverwijderset wordt binnen 14 dagen toegezonden. Uitvoerige informatie krijgt u telefonisch tijdens kantooruren op de S.A.A.G.-infolijn, 075-6125598, en is ook te lezen op internet: www.saag.nl 
________________________________________________ 

Image of tent.jpg

Image of tent.jpg